درخواست تامین کالا

فروش خود را با ماماشاپ شروع کنید و محصولات خود را به هزاران مشتری ماماشاپ معرفی کنید

خواهشـمند اسـت جهـت شـروع همکــاری، شـرایط زیـر را بـه دقـت مطالعـه کـرده و در صورتـی کـه با موارد ذکر شده موافق هستید، با روش های ارتباطی پایین صفحه با ما در ارتباط باشید

  • چنانچه واردکننده هستید
  • چنانچه توزیع کننده هستید
  • چنانچه نسبت به قیمت های خود مطمئن هستید که پایین ترین قیمت بازار میباشد
  • چنانچه تعداد اجناس شما بالاست و موجودی کافی برای فروش اینترنتی دارد

چنانچه در شهرهای غیر از تهران سکونت دارید و محل کسب شما میباشد برای فروشگاه ماماشاپ تفاوتی نمیکند فقط کافیست که دارای شرایط بالا باشد, ماماشاپ با آغوش باز محصولات شما را پذیراست

از یکی از روش های زیر با ما در ارتباط باشید

Email: info@mamashop.ir

Tel: 021-33251125 / 021-33782499

Telegram: https://t.me/mamashop